ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器
ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器

ULANZI PT-10 PT10 OSMO Mobile 3 配重平衡配重 支持 60g 适用于 DJI OSMO Mobile 3 云台稳定器 DJI OSMO Mobile 4 云台稳定器

Regular price$12.00
/
Tax included.
  • 专为 DJI OSMO Mobile 3 和 DJI OSMO Mobile 4 设计
  • 使用 DJI OSMO Mobile 3 云台时,您可以在智能手机上添加手机壳和镜头设置。
  • 当在 iphone 11 pro 上使用超广角时,这也很有用,因为你可以看到电机处于平衡的正常位置,我必须将变焦设置为 0.9
  • 配有 3 个配重,这意味着您可以添加 0-60 g 的倾斜轴功率。
  • 请注意,此配重不适用于其他万向节。