Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架
Peak Design 铝制旅行三脚架

Peak Design 铝制旅行三脚架

Regular price$599.00
/
Tax included.

 • 负载能力:20 磅
 • 最大高度:60 英寸
 • 最小高度:5.5 英寸
 • 折叠长度:15.5"
 • 腿部部分:5
 • 重量:3.4磅
 • 单调节和锁紧环
 • Peak 设计板和 Arca 类型兼容
 • 铝制腿锁凸轮
 • 移动安装存储在中心柱内
 • 易于折叠和展开
 • 巅峰设计三脚架排名第一

You may also like