Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器
Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器
Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器
Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器
Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器

Rode MagClip GO 磁铁夹,适用于 Rode 无线 GO 发射器

Regular price$29.00
/
Tax included.
  • 将无线 GO 发射器夹在衣服上
  • 磁铁夹可将衣服固定到位
  • 提供完全的灵活性

You may also like