Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)
Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)

Aputure 圆顶灯 II 圆顶灯 2 适用于 LS 120D LS 300D COB 灯(34.8 英寸/90 厘米)

Regular price$255.00
/
Tax included.
  • 十六边形,有 16 根钢棒
  • 配有 2 个前扩散器:1.5 和 2.5 档
  • 可拆卸内部扩散器
  • 配有 40° 网格、凝胶过滤器支架
  • 广泛兼容的 Bowens 速度环
  • 包括手提袋
  • 24 英寸深度,集中输出
  • 高输出反光银色内饰
  • 自然的聚光灯