MAHA Powerex 预充电可充电镍氢电池 1000mAh AAA 电池(4 块装)
MAHA Powerex 预充电可充电镍氢电池 1000mAh AAA 电池(4 块装)
MAHA Powerex 预充电可充电镍氢电池 1000mAh AAA 电池(4 块装)
MAHA Powerex 预充电可充电镍氢电池 1000mAh AAA 电池(4 块装)

MAHA Powerex 预充电可充电镍氢电池 1000mAh AAA 电池(4 块装)

Regular price$18.00
/
Tax included.
  • 已预充电,开箱即可使用
  • 可以长时间存储而不会造成大量电量损失
  • 存放一年后仍可保留高达 85% 的电量
  • 可充电高达 1000 次
  • 适用于高耗电设备,例如数码相机和游戏设备